ZŠ ROZSOCHY

Bezpečně na kole

V současné době, kdy je silniční provoz stále více komplikovaný, je nevyhnutelné věnovat dostatečnou pozornost dopravní výchově dětí. A tak se i naše škola zúčastnila celorepublikového projektu Bezpečně na kole, který probíhá ve spolupráci s organizací BESIP a projektem MAP. Ve středu 15. května k nám do školy přijeli s programem lektoři z Domu dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem.

V úvodu děti získaly informaci, že na silnici už nejsou jenom dětmi, ale jsou i řidiči se všemi náležitostmi a povinnostmi. Proto si hned připomněly důležité informace o povinné výbavě kola i cyklisty. U cyklisty je to přilba, která musí být ve správné velikosti, dobře nasazená a utažená - to si žáci vyzkoušeli „na vlastní hlavě“. Dále děti předvedly své znalosti v oblasti dopravních značek a vůbec se nenechaly zahanbit. Připomněly si dopravní předpisy, kterými se na silnici musí řídit, nacvičily různé typy křižovatek. Poté si nabyté znalosti ověřily testíkem. Úspěšní řešitelé byli odměněni pozornostmi v podobě bezpečnostních prvků. Jako překvapení na závěr děti dostaly krásný dárek - interaktivní koberec plný křižovatek a semaforů, který u dětí vzbudil velké nadšení.

Již nyní se těšíme na září, kdy pojedeme na nové dopravní hřiště do Bystřice nad Pernštejnem a své dovednosti předvedeme i prakticky.

ZŠp

19.6. 2024
R. P.