ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROZSOCHY
Bezpečně na kole

V současné době, kdy je silniční provoz stále více komplikovaný, je nevyhnutelné věnovat dostatečnou pozornost dopravní výchově dětí. A tak se i naše škola zúčastnila celorepublikového projektu Bezpečně na kole, který probíhá ve spolupráci s organizací BESIP a projektem MAP. Ve středu 15. května k nám do školy přijeli s programem lektoři z Domu dětí a mládeže v Bystřici nad Pernštejnem.

V úvodu děti získaly informaci, že na silnici už nejsou jenom dětmi, ale jsou i řidiči se všemi náležitostmi a povinnostmi. Proto si hned připomněly důležité informace o povinné výbavě kola i cyklisty. U cyklisty je to přilba, která musí být ve správné velikosti, dobře nasazen...

Den Země

Den Země tradičně připadá na 22. dubna. Je to každoroční celosvětová událost na podporu a ochranu životního prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970. Od roku 1990 se slaví také v České republice.

A jak jsme oslavili tento den my? Nejprve jsme si všichni povídali o tom, co může každý z nás udělat pro naši planetu Zemi. Pustili jsme si poučné video, kde jsme se dozvěděli, co naší planetě nejvíce škodí a jak jí můžeme pomoci. Shodli jsme se na tom, že velkým problémem je velké množství odpadů všeho druhu. Další otázky, které jsme si položili, byly: Umíte správně třídit odpady? Víte, do jakých kontejnerů dané odpady dávám...

Seznam přijatých žáků k ZV pro školní rok 2024-2025

Seznam přijatých žáků - zde

Letošní zápis dětí do 1. ročníku byl výjimečný hned ze dvou důvodů.
Z místní mateřské školy k nám se svými rodiči přišla velice početná skupina dětí. Považte, bylo jich deset! Všechny byly moc šikovné, žádná otázka je nezaskočila. Věříme, že se jim ve škole líbilo a v červnu se společně setkáme na odpoledni pořádaném právě pro ně, pro předškoláky.
Další novinkou pro nás byl zápis dětí, které se budou vzdělávat individuálně v bystřickém AMOS centru. Byli jsme velice potě&...